Размножение грибов

Лишайники

Шапкові гриби, гриби паразити

Водорості: бурі та червоні

Водорості: зелені та діатомові

Хвощі та папороті

Вищі спорові росилини

Будова клітини

Транспірація

Внутрішня будова листка

Видозміни листка